ห้องสัมมนา Suite 1

 • Speciality: Modern Style
 • Size: 30 - 50 คน
 • Contact:

ห้องสัมมนา SUITE 101

รายละเอียดห้องสัมมนา SUITE 101 :

 • โปรเจคเตอร์
 • เก้าอี้ 70 ตัว
 • โต๊ะ 30 ตัว
 • whiteboard
 • ปากกา whiteboard 2 อัน
 • แอร์
 • ที่จอดรถ 10 คัน
 • บริการรับ – ส่ง BTS ไป 1 รอบ กลับ 1 รอบ
 • ค่าอาหารเพียง 150/ คน จากปกติ 200 บาท/คน